Pomôžte s prípravami na
Testovanie9 a prijímačky

Doprajte svojim deviatakom a učiteľom

jednoduché a efektívne prípravy.

Ako to funguje

Moderná aplikácia

V spolupráci s Núcem-om sme vyvinuli aplikáciu s názvom TestovanieApp, ktorá žiakom šetrí čas a energiu, učiteľom zjednodušuje prácu a nám všetkým šetrí živnotné prostredie.

Prehľad

Hneď po zodpovedaní poslednej otázky v teste sa výsledok žiaka ukladá do prehľadnej tabuľky. Učitelia tak bez námahy získavajú prehľad o úspešnosti žiakov.

Zdigitalizované testy

Ani žiaci, ani učitelia si už nemusia robiť starosti s manuálnym vyhodnocovaním testov, aplikácia vyhodnocuje úspešnosť za nich. 

Produkt v kocke

Aplikácia TestovanieApp ku konkrétnemu testu priradí kľúč správnych odpovedí a po skončení testovania automaticky vyhodnotí úspešnosť žiaka.  

Vďaka aplikácií TestovanieApp si žiaci nemusia sami vyhodnocovať ich úspešnosť porovnávaním odpovedí s kľúčom správnych odpovedí, appka testy automaticky vyhodnocuje a tým žiakom šetrí čas.

Pri vývoji sme nezabudli ani na učiteľov, snažíme sa aj im digitalizáciou pomôcť. Po dokončení testu sa automaticky výsledok žiaka ukladá do tabuľky a učiteľ získava informácie o úspešnosti žiakov, nesprávne zodpovedaných otázkach, trvaní testu a podobných ukazovateľoch.

Referencie

RNDr. Mária Obselková

Učiteľka na SŠ, Výťaz ankety “Zlatý Amos”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Juraj Droba, MBA MA


Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

“Aplikácia je svižná, zábavná, išlo mi to dobre a rýchlo. Skvelá práca, podľa mňa to napovie aj deťom, aj rodičom, že čo by ich najviac bavilo.”

Katarína Weissová

Vedúca marketingovej komunikácie a stratégie značky Bratislavský samosprávny kraj

“Teší ma, že naši študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave, ktorej sme zriaďovateľom, opätovne potvrdili, že kvalitné vzdelanie neponúkajú iba gymnáziá. Ich vlastný projekt je pripravený na skutočne vysokej úrovni čo do obsahu, tak aj do funkcionality. Chlapci svojim projektom o.i. búrajú mýty o strednej škole, a potvrdzujú, že po štúdiu na odbornej škole sú pripravení ísť či už do reálneho biznisu alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Som rada, že svojím projektom výrazne zjednodušia žiakom, rodičom ako aj výchovným poradcom proces výberu strednej školy v Bratislavskom kraji. Dôkazom kvalitného výstupu je aj jeho umiestnenie na našej web stránke www.bratislavkykraj.sk.”

Skontaktujme sa

Zaujala Vás aplikácia TestovanieApp? Vyplňte nasledovný formulár a ozveme sa Vám.

Často kladené otázky

Áno, vďaka spolupráci s Núcem-om máme k dispozícií databázu testov z predošlých ročníkov a kľúče správnych odpovedí. Kľúče správnych odpovedí sme priradili ku zneniu testov a to aplikácií umožňuje automaticky vyhodnocovať úspešnosť žiaka ihneď po zodpovedaní poslednej otázky.

Áno, aplikácia TestovanieApp je dostupná v podobe responzívnej webovej aplikácie na mobilných zariadeniach, počítačoch a tabletoch. Pri vývoji aplikácie sme kládli dôraz na príjemné používanie na všetkých platformách. 

Žiaci si nemusia sami vyhodnocovať ich úspešnosť porovnávaním odpovedí s kľúčom správnych odpovedí, appka testy automaticky vyhodnocuje a tým žiakom šetrí čas. Ďalšími benefitmi sú prístup do osobnej štatistiky úspešnosti, minimálny nárok na pomôcky – stačí iba mobil alebo počítač, test z nesprávne zodpovedaných otázok a mnohé ďalšie.

Deviataci na Vašej škole by dostali prihlasovacie údaje do študentských profilov v našej aplikácií a mali by prístup ku všetkým funkciám a všetkým testom z predošlých ročníkov. Učitelia na Vašej škole by dostali prihlasovacie údaje do učiteľských profilov a okrem prvkov aplikácie určených pre žiakov by mali prístup k ďalším funkciám aplikácie, ako napríklad možnosť vidieť výsledky žiakov.

Pri prípravách na Testovanie9 sa každoročne spotrebuje množstvo papiera. Zdigitalizované testy v aplikácií TestovanieApp eliminujú potrebu papiera a tým chránia šetria naše lesy.

O projekte

Úlohou aplikácie TestovanieApp je pomôcť s vyvrcholením štúdia na ZŠ – Testovaním9 a prijímačkami. Okrem efektivity počas príprav TestovanieApp nahrádza papier a tým šetrí naše lesy.

Autori projektu

Autorom projektu sú žiaci strednej školy, ktorí len nedávno čelili Testovaniu9 a prijímačkám.

“Spomíname si na plné stoly vytlačených kópií testov, odpoveďových hárkov a neustále kontrolovanie našich odpovedí, s tými správnymi. Dnes deviatakom stačí mobil s našou appkou.” Viktor Nagy, člen tímu.

Rýchle kontakty

Softeam 2021