Aplikácie, ktoré
Vám uľahčia život

Moderná pomoc s výberom správnej strednej školy a prípravami na Testovanie9
 
 
 

Ponúkané služby:

Webstránky

Až 93% rozhodnutí o nákupe začína vyhľadávaním na webe. Buďte na svoju webstránku vytvorenú nami hrdí.

Aplikácie

Či sa rozhodnete pre mobilné, webové alebo hybridné, aplikácie od Softeam Vám verne poslúžia.

E-shopy

Radi by ste rozbehli online podnikanie prostredníctvom internetového obchodu? Sme tu pre Vás.

Biznis softvér

Máte nápad na technologický startup alebo chcete zautomatizovať firemné procesy? Radi Vám pomôžeme.

Komplexné riešenia

Bude nám cťou implementovať, škálovať, upravovať a spravovať Vám weby, aplikácie a softvéry.

Máte záujem o nejakú z našich služieb? Dohodnime si bezplatnú konzultáciu.

Portfólio dokončených riešení na mieru:

Povedali o nás:

RNDr. Mária Obselková

Učiteľka na SŠ, Výťaz ankety “Zlatý Amos”

“Aplikácia sa mi páči. Myslím si, že naozaj môže pomôcť žiakom základnej školy a to nielen deviatakom, ale aj mladším žiakom, výchovným a kariérovým poradcom pri výbere strednej školy. Je dobré, že v aplikácii sú školy rozdelené podľa odvetví, tým žiak získa prehľad o školách, ktoré ponúkajú odbory, o ktoré má záujem. Následne si na mape vie zistiť, kde sa škola, o ktorú má záujem nachádza. Čo ma tiež veľmi milo prekvapilo je, že sa aplikácia dá spustiť aj v maďarskom jazyku. Tým by sa v budúcnosti mohlo rozšíriť jej použitie na celú republiku.”

Mgr. Juraj Droba, MBA MA


Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

“Aplikácia je svižná, zábavná, išlo mi to dobre a rýchlo. Skvelá práca, podľa mňa to napovie aj deťom, aj rodičom, že čo by ich najviac bavilo.”

Katarína Weissová

Vedúca marketingovej komunikácie a stratégie značky Bratislavský samosprávny kraj

“Teší ma, že naši študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave, ktorej sme zriaďovateľom, opätovne potvrdili, že kvalitné vzdelanie neponúkajú iba gymnáziá. Ich vlastný projekt je pripravený na skutočne vysokej úrovni čo do obsahu, tak aj do funkcionality. Chlapci svojim projektom o.i. búrajú mýty o strednej škole, a potvrdzujú, že po štúdiu na odbornej škole sú pripravení ísť či už do reálneho biznisu alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Som rada, že svojím projektom výrazne zjednodušia žiakom, rodičom ako aj výchovným poradcom proces výberu strednej školy v Bratislavskom kraji. Dôkazom kvalitného výstupu je aj jeho umiestnenie na našej web stránke www.bratislavkykraj.sk.”

Aplikácia KamNaStrednu

Aplikácia KamNaStrednu poskytuje na základe vypracovania odborníkom schváleného dotazníka vhodnú oblasť štúdia na strednej škole.

Po zodpovedaní dotazníka aplikácia vyhodnotí vstupné informácie ako záujmy, nadania a preferencie užívateľa a poskytne výstup.

Ďalšími prvkami KamNaStrednu je zoznam škôl, jednotlivé odbory na školách a interaktívna mapa škôl.

Aplikácia TestovanieApp

Aplikácia TestovanieApp ku konkrétnemu testu priradí kľúč správnych odpovedí a po skončení testovania automaticky vyhodnotí úspešnosť žiaka.  

Vďaka aplikácií TestovanieApp si žiaci nemusia sami vyhodnocovať ich úspešnosť porovnávaním odpovedí s kľúčom správnych odpovedí, appka testy automaticky vyhodnocuje a tým žiakom šetrí čas.

Pri vývoji sme nezabudli ani na učiteľov, snažíme sa aj im digitalizáciou pomôcť. Po dokončení testu sa automaticky výsledok žiaka ukladá do tabuľky a učiteľ získava informácie o úspešnosti žiakov, nesprávne zodpovedaných otázkach, trvaní testu a podobných ukazovateľoch.

O nás:

Softeam tvoria šiesti študenti, ktorí sa rozhodli prostredníctvom softvéru slúžiť, pomáhať a zlepšovať.

Cesta Softeam-u sa začala v treťom ročníku na strednej škole. Zapojili sme sa do vzdelávacieho programu s názvom “JA Firma” a založili si fiktívnu, študentskú firmu. Za rok pôsobnosti sa nám podarilo vyvinúť 2 aplikácie. Celoročná snaha vyústila na súťaži o najlepšiu študentskú firmu na Slovensku. V konkurencií viac ako 120 študentských firiem sa nám podarilo obsadiť druhé miesto. Po tejto skúsenosti sme sa rozhodli založiť si vlastnú, reálnu spoločnosť. 

Skontaktujme sa

Zaujíma Vás niečo o našich aplikáciách alebo zo sveta Softeam? Neváhajte nás kontaktovať!

Často kladené otázky

Dotazník tvorí 25 otázok, jeho vypracovanie trvá približne päť minút. Počet otázok sme sa za pomoci odborníkov snažili držať na nevyhnutnom minime, aby bol dotazník pre žiakov atraktívny a zábavný.

Áno, pre mobily s operačným systémom Android sme vyvinuli samostatnú aplikáciu, dostupná je na GooglePlay. Pre Apple zariadenia, takisto ako pre počítače, je k dispozícií responzívna aplikácia na webe.

Ak na základe zodpovedania dotazníka žiak zistí, ktorá oblasť štúdia je pre ňho vhodná a v zozname škôl spadajúcich do danej oblasti si zvolí konkrétnu školu, na interaktívnej mape si môže pozrieť, kde sa škola nachádza.

Aplikáciu by sme implementovali na stránku Vašej samosprávy. Následne ju prostredníctvom Vašich komunikačných kanálov môžete zdielať žiakom základných škôl, ich rodičom, výchovným poradcom a riaditeľom škôl. 

Rýchle kontakty

Softeam 2021